Felépítményezés

 

A felépítményezést  teljes körűen a gyártóművi előírásoknak, a vevői igényeknek, a közlekedési hatóság elvárásainak megfelelően,  valamint az 5/1990(IV.12)KöHÉM, 6/1990(IV.12)KöHÉM, valamint a 3. számú melléklet a 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelethez Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzata szerinti gépjárműfenntartói tevékenység elvárásai szerint kell elvégezni.

A felépítmény gyártásnál ügyelni kell rá, hogy a járművek és azok felépítményeinek hazai tervezése, gyártása során a 6/1990(IV.12)KöHÉM rendelet 2. számú mellékletben felsorolt és az 1. számú mellékletben nem szereplő alkatrészekre, tartozékokra és tulajdonságokra a vonatkozó ENSZ—EGB előírásokat iránymutatónak kell tekinteni. A jármű külső részén elhelyezett kinyúló alkatrészek, részek és felszerelések olyan kialakításúak, hogy sérülést ne okozhassanak. Bontásból kinyert hulladéknak minősített anyag nem kerülhet felhasználásra. A gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészei és tartozékai minősítő vizsgálatra kötelezettek. A vizsgálatra kötelezett termékek körét és a minősítési követelményeket az MSZ 07-4402 szabvány határozza meg. Ezek a pótalkatrészek és tartozékok gépjárműbe, felépítményre úgy kerültek felhelyezésre, hogy a minősítő vizsgálaton megfeleltek.

A felépítményezési utasításokban javasolt műveleteken kívül az Európai Unió 2006/42/EC direktíváját kell alkalmazni. A teljes jármű a direktíva értelmében egyetlen működő egységnek tekintendő. Ezeket az előírásokat tehát el kell fogadni, és követni kell.